Osvetlenie telocvične – ŠKOLA ŽILINA

Túto telocvičňu sme vykonali ako kompleté dielo, t.j. obhliadka telocvične, projekt osvetlenia, cenová ponuka, výpočet úspory proti starému osvetleniu, dodávka materialu a montáž v četne revízie. Priemerné osvetlenie na m2 – 350lux.